آدرس ما :
مشهد - جاده شهید کلانتری حدفاصل میدان صدا سیما
و میدان آزادی حاشیه کنار گذر بین شهید کلانتری 1 و 3 - پلاک 17
شماره های تماس :

دبیر انجمن : 2130 879 513 98+

دبیرخانه : 2128-29 879 513 98+

واحد 3درصد : 2124 879 513 98+

بایگانی و حسابداری : 2126 879 513 98+

شماره های فکس : 2125 & 27 879 513 98+

E-mail1: sedarsad@yahoo.com

E-mail2: anjoman.mashhad.co@gmail.com

کروکی آدرس ما در گوگل
© 1393 | تمام حقوق این سایت نزد انجمن صنفی کارفرمایان شرکتها و موسسات حمل و نقل مشهد و حومه محفوظ می باشد
Website designed by Mohsen Salehi